Witamy w bocznym menu do szybkiego reagowania.

Najbardziej popularne

		
  • Współżędne GPS dla zwiekszenia precyzyjności wyszukiwania
  • Grupowanie (clustering) - opcja ta upraszcza wizualizację danych poprzez połączenie danych które są w pobliżu siebie na mapie w jeden punkt w celu wiekszej przejżystości mapy
  • Podgląd ogłoszenia po kliknieciu miniatury na mapie
  • Wskazówki dojazdu